C-mic

-

C-mic är ett litet oberoende musikförlag med inspelningsstudio. Samarbeten har ägt, och äger, rum med ett antal olika artister, några fortfarande aktiva, och en del som upphört med sin verksamhet.

Kontakt:

C-mic